Project Detail

รายการวัสดุประกอบสัญญา

Project Descripation

รายการ รายละเอียด
1.งานโครงสร้าง        
 -ฐานราก   เสา   คาน      คอนกรีตเสริมเหล็ก   มาตรฐานตามแบบวิศวกรรมกำหนด 
     เสาเข็ม เจาะมาตราฐาน ความลึกถึงชั้นดินดาน แต่ไม่เกิน20 เมตร หรือเสาเข็มไมโครไพล์     
 - เสาและคาน        ตามรายการคำนวณของบริษัท ตามแบบก่อสร้าง  
2.วัสดุปูพื้น        
   -พื้นชั้นล่าง   บริเวณห้องอาหาร, รับแขก , โถง , ครัว ,  ปูด้วยกระเบื้องเคลือบ 60cm x 60cm (210ต่อตารางเมตร) 
          
   -พื้นชั้นบน     บริเวณห้องนอน, ห้องโถงปูด้วยไม้ลามิเนต   
   -พื้นห้องทั่วไป   บริเวณเฉลียง, ระเบียง , ห้องแม่บ้าน , ห้องเก็บของ , ลานซักล้าง ปูด้วยกระเบื้องเคลือบ 12"x12"
   -พื้นห้องน้ำ      กระเบื้องเคลือบขนาด 12"x12" เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 170 บาท)  ยกเว้นห้อง
 แม่บ้านใช้กระเบื้องขนาด 12"x 12" เกรดA  
   -พื้นโรงรถ   บริเวณโรงรถ  พื้นเป็นผิวคอนกรีตขัดหยาบ  
   -ถนน    ไม่มี     
3.งานผนัง         
   -ผนังภายในและผนังภายนอก  ก่ออิฐมวลเบา   ความหนา 7.5cm ฉาบปูนเรียบด้วยปู้ฉาบสำเร็จ  
   -ผนังห้องน้ำ   ปูด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด ตามความเหมาะสม เช่น 12*12 หรือ 30*60 ปูสูงจรดเพดาน
    แต่ราคาไม่เกิน 170 บาทต่อตางเมตร  
4.งานฝ้าเพดาน        
   -ฝ้าภายใน   ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 mm โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี  ผิวฉาบเรียบ  ทาสี
   -ฝ้าภายนอก  แผนฝ้าสมาทบอร์ ของ ตรา ช้าง   
   -ฝ้าห้องน้ำ   แผ่นยิปซั่มบอร์ดกันชื้นหนา 9 mm ฉาบเรียบ  
          
5.งานส่วนหลังคา        
   -โครงหลังคา  โครงเหล็กตามแบบวิศวกรออกแบบและคำนวณแล้ว ทาสีกันสนิม   หรือโครงสมารทรัส(ตามแต่บริษัทจะใช้)
   -หลังคา    หลังคามุงด้วยหลังคาแมทัลซีต รีดลอน+ฉนวนกันความร้อน  
               
    ใส่ฉนวนกันความร้อน (อลูมินั่มฟอรย์กันความร้อนใต้กระเบื้อง)
               
               
   -เชิงชาย     ไม้เชิงชายสำเร็จรูป  CONWOOD      
6.งานวงกบประตู  หน้าต่าง วบกบประตูหน้าตางบ้านภายนอก และหน้าต่างทัวไปใช้เป็นอลูมิเนียม กระจกเขียวใส่ ตามมาตราฐานของบริษัท
                 
                 
7.งานประตู              
   -ประตูหน้าบ้าน   อลูมิเนียม กระจกเขียวไสตามมาตราฐานขอบริษัท  
   -ประตูภายนอก   อลูมิเนียมกระจกเขียวไสตามมาตราฐานขอบริษัท  
   -ประตูห้องน้ำ    บานประตู  ชุดประตู พีวีชีตามมาตราฐานบริษัท    
   -ประตูภายใน   วงกบไม้ประตู ดอริค         
                 
8.หน้าต่าง                
   -หน้าต่างบานเปิด   วบกบประตูหน้าตางบ้านภายนอก และหน้าต่างทัวไปใช้เป็นอลูมิเนียมสีขาวกระจกเขียวใส่ ตามมาตราฐานของบริษัท          
   -หน้าต่างบานเลื่อน   วบกบประตูหน้าตางบ้านภายนอก และหน้าต่างทัวไปใช้อลูมิเนียมสีอบขาว กระจกเขียวใส่ ตามมาตราฐานของบริษัท          
                 
9.กระจก      กระจกทั่วไป เป็นกระจกใสหนา  5 mm    
                 
10.อุปกรณ์ปรปะตู-หน้าต่าง ตามชุดมาตราฐานของ โรงงานทำบานประตูหน้าตาง อลูมิเนียม(หรือตามมาตราฐานบริษัท)
                 
11.งานบันได      บันไดโครงสร้างเหล็ก ลูกนอนไม้จ๋อย ไม้จริง  ราวบันไดเป็นเหล็ก   
                   
                 
12.ราวระเบียงกันตก   เป็นโครงเหล็กทาสีดำทาสีกันสนิม TOA  แล้วทาทับหน้าด้วยสีน้ำมันสีดำ  
                 
13.สุขภัณฑ์              
   -โถส้วมนั่งราบ / ชักโครก ใช้ผลิตภัณฑ์ของ American  Standard ชนิดสีขาวหรือ nahm สีขาว
   -อ่างล้างหน้าห้องน้ำใหญ่  แบบฝัง  ใช้ผลิตภัณฑ์ของ American  Standard ชนิดสีขาว Top เคาน์เตอร์ หินแกรนิตในประเทศ
                 
   -อ่างล้างหน้าทั่วไป    แบบติดผนัง  ใช้ผลิตภัณฑ์ของ American  Standard ชนิดสีขาวหรือเทียบเท่าตาบมาตราฐานบริษัท
   -ก๊อกอ่างล้างหน้า   ใช้ผลิตภัณฑ์ของ American  Standard ชนิดสีขาวหรือเทียบเท่าตาบมาตราฐานบริษัท
   -กระจกเงาห้องน้ำใหญ่ กระจกเงาสำเร็จรูปใช้มาตราฐาโฮมโปรหรือบุญถาวนหรือเทียบเท่าตาบมาตราฐานบริษัท
   -กระจกเงาห้องน้ำทั่วไป กระจกเงาสำเร็จรูปใช้มาตราฐาโฮมโปรหรือบุญถาวนหรือเทียบเท่าตาบมาตราฐานบริษัท
   -ฝักบัวสายอ่อน  , สายฉีดชำระ  ไม่กำหนดรุ่น        
   -ชั้นวางของ    , ที่ใส่สบู่  ไม่กำหนดรุ่น        
   -ราวแขวนผ้า ,  ที่ใส่กระดาษชำระ  ไม่กำหนดรุ่น        
                 
14.งานสี                
   -ผนังภายนอก    ใช้สีทาภายนอก   ของ  TOA  4  seasons  รองพื้น 1  ครั้ง ทับหน้า 2 ครั้ง
   -ผนังภายใน    ใช้สีทาภายใน    ของ  TOA  4  seasons  รองพื้น 1  ครั้ง ทับหน้า 2 ครั้ง
                 
                 
15.ระบบไฟฟ้า    แผงควบคุมไฟฟ้าขนาด 15  แอมป์ 1 เฟส 2 สาย แยกวงจรแสงสว่างและเต้ารับ
   -การเดินไฟฟ้า    สายเมนเข้าบ้านยาวไม่เกิน  25 เมตร เดินร้อยท่อฝังในผนัง ,สายไฟฟ้า PVC ของ 
                 
   -แผงสวิตซ์    ของ Square D มีเมนสวิตซ์ในตัว  Breakerย่อยคุมขนาด  12 ช่อง ใส่ Circuit Breaker12 ตัว
   -สวิตซ์และปลั๊ก    ใช้ ของตราช้างรุ่นใหม่เหมือน panasonic รุ่นใหม่  ตามแบบมาตราฐานของบริษัท
                 
   -ปลั๊กโทรศัพท์    ใช้ ของตราช้างรุ่นใหม่เหมือน panasonic รุ่นใหม่     
                 
       หมายเหตุ งานระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้า  
   -ดวงโคมไฟฟ้า     ลูกค้าเป็นผู้จัดหาจัดซื้อดวงโคมและหลอดไฟให้บริษัทเป็นผู้ติดตั้งให้ลูกค้า
16.งานระบบประปา              
   -ระบบประปาทั่วไป    ท่อน้ำดี  PVC Class  13.5 ม  ท่อน้ำทิ้ง  Class 8.5  
   -ท่อเมนประปา    ท่อ PE ขนาด  ศ.ก. 3/4" ความยาวไม่เกิน  20 เมตร จากมิเตอร์ถึงตำแหน่งปั๊มน้ำ
   -ท่อระบายน้ำ    ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด ศ.ก. 3/4 8" พร้อมบ่อพักทุกระยะ  6 เมตร ความยาวไม่เกิน 20 เมตร
                 
17.งานระบบกำจัดของเสีย กรีนทรี ขนาด800 ลิตร        
   -ถังบำบัดน้ำเสีย              
                 
18.ระบบกำจัดปลวก    ใช้ระบบเดินท่อบริเวณคานชั้นล่าง  พร้อมรับประกันจากบริษัทฯ กำจัดปลวก  2 ปี